UWAGA!!

ATTENTION!!

Внимание!!

Strona Hotelu Relax została
przeniesiona na nowy serwer.
Prosimy o zaktualizowanie zakładek
i/lub książki adresowej na następujący adres:

The Hotel Relax website
has been moved to a new server.
Please change your bookmarks
and/or address book to the following address:

Сайт отеля Relax
переехал на другой сервер.
Просим обновить адрес
у себя в закладках браузеров:

https://www.relax-hotel.pl