Get Adobe Flash player Joomla! Guides, Joomla Tutorials and Templates

tel. +48 95 758 07 65
tel. +48 95 758 81 26
fax: +48 95 758 81 27
tel. kom. 500 412 532
e-mail: relax.hotel@wp.pl
e-mail: hotel.relax@slubice.net

Regulamin hotelu
 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 12.00 i trwa do godz 11.00 dnia następnego.
 2. Życzenia przedłużenia pobytu Gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 11.00 w recepcji.Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.Uprzejmie prosimy o pozostawienie karty chipowej (klucza do pokoju) w recepcji przy każdorazowym opuszczaniu hotelu.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, na osobie Gościa, pracowników, osób przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie hotelu.
 4. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi dyrekcji hotelu natychmiastową reakcję.
 5. Na życzenie Gościa hotel nieodpłatnie świadczy następujące usługi:udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą budzenie o zaplanowanej porze nadzór nad bagażem Gościa powierzonym hotelowi począwszy od dnia, w którym rozpoczyna się doba hotelowa do końca dnia korzystania przez gościa z pokoju hotelowego
 6. Hotel odpowiada za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe oraz dzieła sztuki wyłącznie w przypadku złożenia ich do depozytu hotelowego.
 7. W hotelu między godz. 22.00, a godz. 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy. Zachowanie osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 8. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.Gość hotelowy ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, działania lub zaniechania, jak również działania osób mu towarzyszących.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.
 9. Zakaz palenia tytoniu w pokojach. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 200 zł.
 10. Do opłaty za rozmowy telefoniczne doliczana jest marża hotelowa.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym zostaną złożone w hotelowym depozycie i przechowywane przez okres 3 miesięcy.